Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Notizia tratta dal Notiziario della Guardia Nazionale Repubblicana del giorno 13-08-1944

Notizia relativa a "Varie" a Volpiano (Torino) riguardante "Progresso - Cascina", contenuta nella pagina 14 del Notiziario della Guardia Nazionale Repubblicana del giorno 13-08-1944