Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Notizia tratta dal Notiziario della Guardia Nazionale Repubblicana del giorno 06-10-1944

Notizia relativa a "Ordine e spirito pubblico" a Torino (Torino) riguardante "Forze Armate Repubblicane", contenuta nella pagina 8 del Notiziario della Guardia Nazionale Repubblicana del giorno 06-10-1944