Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Notizia tratta dal Notiziario della Guardia Nazionale Repubblicana del giorno 22-12-1944

Notizia relativa a Bologna (Bologna) riguardante "Guardia Nazionale Repubblicana (G.N.R.)", contenuta nella pagina 23 del Notiziario della Guardia Nazionale Repubblicana del giorno 22-12-1944