Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Notizia tratta dal Notiziario della Guardia Nazionale Repubblicana del giorno 04-10-1944

Notizia relativa a "Riservate e promemoria" a Montebelluna (Treviso) riguardante "Saccol Gino Fu Giuseppe - Ex Podestà", contenuta nella pagina 32 del Notiziario della Guardia Nazionale Repubblicana del giorno 04-10-1944