Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Notizia tratta dal Notiziario della Guardia Nazionale Repubblicana del giorno 26-01-1945

Notizia relativa a Ghislarengo (Vercelli) riguardante "Casazzo Mario", contenuta nella pagina 5 del Notiziario della Guardia Nazionale Repubblicana del giorno 26-01-1945