Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Notizia tratta dal Notiziario della Guardia Nazionale Repubblicana del giorno 23-08-1944

Notizia relativa a "Attività dei banditi e dei ribelli" a Piacenza (Piacenza) riguardante "Bertoldi Amedeo", contenuta nella pagina 23 del Notiziario della Guardia Nazionale Repubblicana del giorno 23-08-1944