Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Notizia tratta dal Notiziario della Guardia Nazionale Repubblicana del giorno 25-08-1944

Notizia relativa a "Notizie pervenute nelle ultime ore" a Domodossola (Novara), contenuta nella pagina 38 del Notiziario della Guardia Nazionale Repubblicana del giorno 25-08-1944