Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Notizia tratta dal Notiziario della Guardia Nazionale Repubblicana del giorno 08-03-1945

Notizia relativa a "Attività dei banditi e dei ribelli" a Torino (Torino) riguardante "Comitato di Liberazione Nazionale (C.L.N.)", contenuta nella pagina 15 del Notiziario della Guardia Nazionale Repubblicana del giorno 08-03-1945