Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Notizia tratta dal Notiziario della Guardia Nazionale Repubblicana del giorno 11-09-1944

Notizia relativa a "Attività dei banditi e dei ribelli" a Godega (Treviso) riguardante "Martinello Flaminio", contenuta nella pagina 24 del Notiziario della Guardia Nazionale Repubblicana del giorno 11-09-1944