Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Notizia tratta dal Notiziario della Guardia Nazionale Repubblicana del giorno 13-06-1944

Notizia relativa a "Attività dei banditi e dei ribelli" a S. Giorgio di Piano (Bologna), contenuta nella pagina 37 del Notiziario della Guardia Nazionale Repubblicana del giorno 13-06-1944