Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Notizia tratta dal Notiziario della Guardia Nazionale Repubblicana del giorno 26-07-1944

Notizia relativa a "Ordine e spirito pubblico" a Grana (Asti) riguardante "Montiglio", contenuta nella pagina 3 del Notiziario della Guardia Nazionale Repubblicana del giorno 26-07-1944