Βλέπετε αυτό το αντικείμενο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το αντικείμενο στον αρχικό ιστότοπο της Europeana.

Спортен клуб Владислав

iSporting Club Vladislav

Групов портрет на спортистите и членовете пред сградата на клуба, основан на 1 май 1921 г.