Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Die Stadt Enchuijsen

La Ville denchuijsen situé en la comte dhollande cõe elle seporte a presente

Anversa : 1588; [Electronic ed.] Düsseldorf : Universitäts- und Landesbibliothek, 2012. Gebäudeverzeichnis unten rechts - (Kopie nach Braun/Hogenberg) - rechts unten Plattennr. 35.