Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Vaalikurikas

legend: Leht 29x41 cm.
Üksikjoonis. M 1:1,5.
Asub Petrovo Koduloomuuseumis (nr 445).
Ukraina NSV Taga-Karpaatia oblast Vinogradovo raj Petrovo küla = Ungari Vabariik Szölösi maakond Peterfalea küla
Joonistas Lea Malin, 1984.a. |kommentaar: EJ 423. Kunstnik Lea Malini joonised Ukraina ANSV Tagakarpaatia oblasti Vinogradovo rajooni ungarlaste ehitustest, tarbevarast ja rõivastest 1984.a. ja 1985.a. 38 lehte, 90 üksikjoonist. Etnograafilised jooniste päevik 1985. Kataloogis Edgar Saar 1986.a.

Εκτεταμένες πληροφορίες