Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Söögilaud "pasan"

legend: Leht 22x31 cm, akvarell.
2 üksikjoonist:
1-2) söögilaua üldvaaade ja jala kinnitusdetail.
Valmistatud 1971.a
Tjumeni oblast Jamali-Neenetsi Autonoomne ringkond Priuralski rajoon Harsaimi k/n Iðljohi küla
Joonistas Mart Murdvee, 1978.a.|kommentaar: EJ 372. ENSV Etnograagiamuuseumi mittekoosseisulise kunstniku Mart Murdvee joonised Tjumeni oblasti Jamali-Neenetsi autonoomse ringkonna Priuralski rajooni külade handi rõivastusest, töö- ja tarberiistadest 1978.a. Etnograafilise jooniste päevik 1978.a. 49 lehte, 87 üksikjoonist. Kataloogis Juta Reio 1979.a. aprillis.
Vaata ka TAp 602 see on EA 162, lk 407-521,
EA p 702 ja Fk 1866.