Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Elamu põhiplaan

legend: Leht 30x41,5 cm, tuðð.
Üksikjoonis.M 1:100.
Kihelkonna khk Lümanda vald Leedri küla Reinu talu = Kingissepa raj Lümanda k/n L. Koidula nimeline kolhoos
Mõõdistas ja joonestas Leida Sall, 1964.a.|kommentaar: EJ 261. Edda Prommi, Aet Andresma, Leida Salli, Tea Tomsoni joonised ehitustest Jaani, Kaarma, Karja, Kihelkonna, Kärla, Muhu, Püha. Pöide ja Valjala kihelkondadest 1964.a. 163 lehte. Etnograafiliste jooniste päevik 1964.a. Katalooginud 1965.a. juunikuus G. Kaljuvee.Vt ka kirjeldusi EA 99.