Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Grupinis portretas. Biržų policijos nuovados viršininko Prano Traškevičiaus šeima. Iš kairės: Emilija Traškevičienė, vaikai Juozas, Pranas ir šeimos galva.