Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Siužetinė. Senyva moteris su skarele, rankas sudėjusi ant pilvo. Tolumoje pastatas šiaudiniu stogu.