Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

CHINESE ENTERTAINING ALLIED TROOPS [Main]

Show by the Chinese Labour Corps, Etaples area, Western Front, 13 June 1918.