Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Allegorie der Zeit mit Jahreszeiten und Tageszeiten, Genreszenen und Landschaftsdarstellungen — Deckenfresken der Sala Terrena

Inschrift: Inschrift [Beschreibung]


Aufbewahrung/Standort: Florenz, Casa Zuccari, Sala Terrena


Technik: Freskomalerei


Fotoinhalt/Ansicht: Detail: Zodiakuszeichen Jungfrau


Datierung des Fotos: 1988


Fotograf: Artini, Luigi