Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Weihnachtsdekoration

Weihnachtsschmuck

Fliegenpilz

Pilz

2 Fliegenpilz-Weihnachtsfiguren, mit Klemme zum Anklemmen an die Zweige


Aufbewahrung/Standort: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig