Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Medaille

Med. auf Dr. Christian Friedrich Samuel Hahnemann, Baustein für das Denkmal des Begründers der Homöopathie seiner Vaterstadt Meissen


Aufbewahrung/Standort: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig