Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Urkunde

Urkunde der Universität Leipzig über die Ernennung Johann Friedrich Wilhelm Hardrahts zum Dr. med. h. c.


Ernennung Johann Friedrich Wilhelm Hardrahts zum Dr. med. h. c. durch die Universität Leipzig (Text in Latein).


Aufbewahrung/Standort: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig


Technik: Druck