Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Bekanntmachung

Plakat

Bekanntmachung über Wahlergebnis durch den Rath der Stadt Leipzig


Aufbewahrung/Standort: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig


Technik: Druck