Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Deichsiel Emden-Petkum. Schinkelwettbewerb 1986

Variante 2.1. Grundriss, Schnitte 1:200


Aufbewahrung/Standort: