Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Haus Jansen in Berlin-Grunewald

Veranda, Schrankeinbauten unter den Fenstern, Schiebetür: horizontaler und vertikaler Schnitt der Schrankeinbauten 1:1, horizontaler Schnitt der Schiebetür 1:1


Inschrift: [u. r.] Berlin 22.1.36. [Paraphe Schlienz]


Aufbewahrung/Standort: