Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Bebauungsplan Prag und Umgebung. Projekt II. Kosinka. Amtlicher Plan

Grundplan 1:5000, Maßstabsleiste


Aufbewahrung/Standort: