Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Bebauungsplan Grunewald, Berlin

Übersichtsplan mit Nutzungsgrenzen südöstlich des S-Bahnhofes Grunewald 1:7000


Inschrift: [u. l.] H. J.


Aufbewahrung/Standort: