Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Kaiserl. Gemälde - Galerie in Wien. Antonio Allegri Gen. Correggio, Der Heilighe Sebastian