Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

B. Fontanel : Corsets et soutiens gorge - H. Millerand : Les carnets d'une coquette mémorable