Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Trois discours prononcés à l'hôtel-de-ville ... faisant complément à la publication du Congrès historique