Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Molière musicien : notes sur les oeuvres de cet illustre maître, et sur les dames de Corneille, Racine, Quinault, Regnard, Montluc, Mailly, Hauteroche ... etc., où ce mêlent des considérations sur l'harmonie de la langue française

Par Castil-Blaze.