Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Erasmi Roterodami De ratione studii, ac legendi, interpretandique auctores, libellus aureus. Officium discipulorum ex Quintiliano. Qui primo legendi, ex eodem. Erasmi Concio de puero Iesu in schola Coletica Londini instituta pronuncianda eiusdem Expostulatio Iesu ad mortales eiusdem Carmina Scholaria