Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

De stad en de heerlijkheid van Dendermonde geschiedkundige opzoekingen

Alphons L. de Vlaminck.


Cercle archéologique de la ville et de l'ancien pays de Termonde. Annales


Oudheidskundige kring der stad & des voormaligen lands van Dendermonde. Gedenkschriften

Εκτεταμένες πληροφορίες