Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Histoire complète de la grande éruption du Vésuve de 1631

Avec la carte, au 1/25,000, de toutes les laves de ce volcan, depuis le seizième siècle jusqu'aujourd'hui


Extrait de: Bulletins de l'Académie royale de Belgique; S.2:20(1865)8