Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Pierre de Boisguilbert précurseur des économistes 1646-1714 sa vie, ses travaux, son influence