Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Burgundionis Gyani Beresithias, sive mundi creatio, ex Gallico G. Salustii du Bartas Heptamero expressa. Ad Phillippum Huraltum Chivernium Galliae procancellarium integerrimum ... Eiusdem Edoardi manipulus poëticus non insulsus