Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Josué les juges et ruth

traduits en françois, avec une explication tirée des saints peres & des auteurs ecclesiastiques.