Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Visites au S. Sacrement et à la Sainte Vièrge, pour chaque jour du mois

Edition: 4