Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Distribution générale des prix (aux élèves de l'école spéciale de médecine, des écoles centrales, du prytanée français, etc...)