Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Consuetudines Bruxellenses, latinè et gallicè redditæ, , commentariis ac notis tam ex jure romanorum, quam edictis principum, nec non sententiis ac turbis in earumdem verificationem exhibitis, illustratæ. Additis cæterarum Brabantiæ urbium Accedunt Jura et consuetudines supremæ curiæ feudalis Brabantiæ

Studio & opera J. B. Christyn [...].


Drukkersmerk