Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Modesti Libellus de Vocabulis rei militaris ad Tacitum Augustum

In: Leonis Imperatoris De bellico apparatu liber, e graeco in latinum conuersus Ioann. Checo Cantabrigiensi interp.


Rel. au MA.1162