Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Index librorum prohibitorum Innoc. XI. P. M. jussu editus usque ad annum 1681 eidem accedit in fine Appendix usque ad mensem Junii 1704