Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

L'office de la Ste vierge Marie, à l'usage de l'ordre des FF. prêscheurs

Revu et corrigé selon la réformation de Saint Pie V, sous ... Antonin Cloche ... Augmenté de la règle & des devoirs des frères & soeurs du Tiers-Ordre.