Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

La grandeur de Dieu dans les merveilles de la nature poëme

Quatrième édition, revue, & considérablement augmentée


Par monsieur Dulard ...