Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

De waere kennisse Godts, ende synder eyghendommen ghenaemt hemel buyten hemel Ghetrocken uyt de wercken van de H. en de Seraphique moeder Theresia

By een vergadert door P.F.P.A.S.N.