Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Ne dépendons que de nous! ou Réflexions rapides sur les intérêts de la France, de l'Angleterre, de la Prusse et de la Hollande, considérés dans leurs rapports politiques avec la révolution consommée en décembre 1789, dans les provinces belgiques, et sur l' organisation d' une force militaire ...

Par Mr. Bompard.