Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Vaticanae Lucubrationes de Tacitis et Ambiguis Conventionibus, in libros XXVII dispertitae

Editio postrema