Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

De l'enseignement supérieur à Bruxelles (M. Baron, M. Altmeyer et M. Ahrens)

Extrait de la Nouvelle revue de Bruxelles