Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Motivum juris, in causa Revisionis intentataecoram Dominis de Magno Concilio suae Majestatits per Excellentissimum Dominum Ferdinandum de Fonseca & Zuniga ..

Date from text